Skip to content

'Alice in Borderland' Season 2 | First Look Debut

'Alice in Borderland' finally returns on December 22. The story follows Arisu (Kento Yamazaki) and Usagi (Tao Tsuchiya) as they hope to return to their original world by making it through a variety of deadly 'games'... But even if all the cards are in order, will they be able to return to their original world?


Based on the manga of the same name by Haro Aso (Published by Shogakukan) Director: Shinsuke Sato Screenplay: Yasuko Kuramitsu, Shinsuke Sato Cast: Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami, Ayaka Miyoshi, Dori Sakurada, Aya Asahina, Yuri Tsunematsu, Yutaro Watanabe, Yuki Morinaga, Keita Machida, Hayato Isomura, Kai Inowaki, Katsuya Maikuma, Honami Sato, Chihiro Yamamoto, Nobuaki Kaneko, Tsuyoshi Abe, Sho Aoyagi, Riisa Naka, Tomohisa Yamashita Cinematography: Taro Kawazu Score: Yutaka Yamada Production Design: Iwao Saito, Hidefumi Onishi VFX Supervisor: Makoto Kamiya, Atsushi Doi Executive Producer: Kaata Sakamoto (Netflix) Producer: Akira Morii (ROBOT) Production: ROBOT Produced by: Netflix © Haro Aso,Shogakukan / ROBOT