Chuyển đến phần nội dung

Top 10 điều cần biết về Top 10 hằng tuần

Top 10 điều cần biết về Top 10 hằng tuần

Sau đây là Top 10 điều bạn cần biết về phương pháp luận đằng sau Top10.Netflix.com:

  1. Các danh sách được xếp hạng dựa trên số giờ đã xem đối với mỗi tác phẩm, tức là tổng số giờ mà các thành viên đã xem một mùa của một loạt phim hoặc bộ phim (bao gồm cả ba lần bạn xem “cảnh đó” trong Tình dục/Đời sống).

  2. Chúng tôi đo lường số giờ đã xem trong suốt một tuần, bắt đầu từ thứ Hai và kết thúc vào Chủ Nhật, còn các danh sách sẽ được công bố vào thứ Ba.

  3. Chúng tôi công bố bốn danh sách Top 10 hằng tuần trên toàn cầu: Phim (tiếng Anh), Chương trình truyền hình (tiếng Anh), Phim (không phải tiếng Anh) và Chương trình truyền hình (không phải tiếng Anh). Đối với mỗi danh sách, chúng tôi đưa ra số giờ đã xem trong tuần đó cho mỗi tác phẩm.

  4. Chúng tôi cũng công bố hai danh sách Top 10, đối với Phim và Chương trình truyền hình, cho hơn 90 quốc gia (họ cũng có các hàng Top 10 theo quốc gia trên Netflix). Các danh sách này cũng được xếp hạng theo số giờ đã xem (mặc dù chúng tôi không cho biết số giờ đã xem đối với từng tác phẩm theo quốc gia).

  5. Mỗi mùa của một loạt phim được đo lường riêng biệt, vì vậy bạn có thể thấy cả Mùa 2 và 3 của Cậu bé mất tích trong danh sách.

  6. Tất cả tác phẩm, bất kể thể loại, đều đủ điều kiện lọt vào các danh sách này – loạt phim và phim, nội dung dành cho trẻ em và gia đình, nội dung của Netflix và nội dung được cấp phép.

  7. Mặc dù chúng tôi ra mắt trang web vào hôm nay (ngày 16 tháng 11), nhưng các danh sách Top 10 và thông tin mà chúng tôi cung cấp về số tuần mà một tác phẩm lọt vào Top 10 được tính từ ngày 28 tháng 6 năm 2021.

  8. Chúng tôi cũng đưa ra Top 10 Phim (tiếng Anh), Chương trình truyền hình (tiếng Anh), Phim (không phải tiếng Anh) và Chương trình truyền hình (không phải tiếng Anh) phổ biến nhất trên Netflix ở mọi thời điểm, dựa trên tổng số giờ mà một tác phẩm được xem trong 28 ngày đầu tiên trên dịch vụ của chúng tôi.

  9. Báo cáo hằng tuần được làm tròn đến 10.000 để tính đến bất kỳ biến động nào trong kết nối Internet trên toàn thế giới.

  10. Chúng tôi đã mời EY, một công ty kế toán độc lập, xem xét các chỉ số mới của chúng tôi, và chúng tôi sẽ công bố báo cáo của họ vào năm 2022.